Sửa điều hòa Panasonic - Các mã lỗi trên điều hòa PANASONIC

Việc sửa điều hòa Panasonic (Sua dieu hoa panasonic) là công việc tương đối tỷ mỷ với các thợ sửa điều hòa. Tuy nhiên, điều hòa Panasonic cũng có các mã lỗi xác định.

Dưới đây là Bảng mã lỗi điều hòa Panasonic.

Áp dụng cho tất cả các model Inverter 2007 (GKH), 2008 (HKH), 2009 (JKH), 2010 (KKH).

Cách truy vấn mã lỗi điều hòa trên remote:

1. Dùng que tăm nhấn giữ nút CHECK khoảng 5 giây, cho đến khi màn hình hiện dấu - -

2. Hướng remote control về điều hòa bị lỗi, nhấn giữ nút TIMER, mỗi lần nhấn nút màn hình sẽ tuần tự hiện mã lỗi và đèn báo POWER trên điều hòa sẽ chớp một lần để xác nhận tín hiệu.

3. Khi đèn báo POWER sáng và điều hòa phát tiếng bíp liên tục trong 4 giây, mã lỗi đang xuất hiện trên màn hình là mã lỗi của điều hòa đang gặp.

4. Chế độ truy vấn mã lỗi sẽ ngắt khi nhấn giữ nút CHECK trong 5 giây hoặc tự kết thúc sau 20 giây nếu không thực hiện thêm thao tác sua dieu hoa.

5. Tạm thời xóa lỗi trên điều hòa bằng cách ngắn nguồn cung cấp hoặc nhấn AC RESET và cho điều hòa hoạt động để kiểm tra lỗi có xuất hiện lại không.

Mã lỗi: 00H

- Không có bất thường phát hiện

Mã lỗi: 11H

- Lỗi đường dữ liệu giữa dàn lạnh và dàn nóng.

Mã lỗi: 12H

- Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh.

Mã lỗi: 14H

- Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

Mã lỗi: 15H

- Lỗi cảm biến nhiệt máy nén.

Mã lỗi: 16H

- Dòng điện tải máy nén quá thấp.

Mã lỗi: 19H

- Lỗi quạt khối trong nhà.

Mã lỗi: 23H

- Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh

Mã lỗi: 25H

- Mạch e-ion lỗi

Mã lỗi: 27H

- Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời.

Mã lỗi: 28H

- Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng.

Mã lỗi: 30H

- Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén.

Mã lỗi: 33H

- Lỗi kết nối khối trong và ngoài.

Mã lỗi: 38H

- Lỗi khối trong và ngoài không đồng bộ.

Mã lỗi: 58H

- Lỗi mạch PATROL

Mã lỗi: 59H

- Lỗi mạch ECO PATROL

--

Bảng mã lỗi điều hòa Samsung

 

Mã lỗi: E1

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh nhiệt điện trở phòng lỗi - Mở hoặc đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết – sua chua dieu hoa

Operation = Yes Hoạt động = Có

Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có

Mã lỗi: E2

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh ống nhiệt điện trở lỗi - - Open hay bị đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Operation = Hoạt động

Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer =

Turbo = Yes Turbo = Có

Mã lỗi: E3

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh quạt trục trặc động cơ - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Operation = Hoạt động

Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có

Turbo = Yes Turbo = Có

Mã lỗi: E6

- Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần PCB

Operation = Yes Hoạt động = Có

Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có

Turbo = Yes Turbo = Có

LED Display = Flashing LED hiển thị = Flashing

- Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn mã lỗi - Kiểm tra và mã mới đầu vào tùy chọn này nếu cần thiết thông qua điều khiển từ xa không dây

Operation = Yes Hoạt động = Có

Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer =

Turbo = Yes Turbo = Có

LED Display = LED hiển thị =

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị nhiệt độ cảm biến - Mở hoặc đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Outdoor Unit Đơn vị ngoài trời

Mã lỗi:  Er - E1

- Giải thích và kiểm tra điểm = phòng đơn vị cảm biến nhiệt độ trong nhà lỗi (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - E5

- Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà trao đổi nhiệt đơn vị ra lỗi cảm biến nhiệt độ (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiế

Mã lỗi: Er - 05

- Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà trao đổi nhiệt đơn vị do lỗi cảm biến nhiệt độ (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 06

- Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần PCB

Mã lỗi: Er - 09

- Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn mã lỗi - Kiểm tra và mã mới đầu vào tùy chọn này nếu cần thiết thông qua điều khiển từ xa không dây

Mã lỗi: E3 - 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà có động cơ trục trặc Fan hâm mộ và cáp - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi:  Er - 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi giữa các đơn vị trong nhà và đơn vị ngoài trời

Mã lỗi:  Er - 11

- Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng hoạt động hiện tại

Mã lỗi: Er - 12

- Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường tăng nhiệt độ OLP

Mã lỗi: Er - 13

- Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng của nhiệt độ xả

Mã lỗi: Er - 14

- Giải thích và kiểm tra điểm = Trong hiện tại của Comp mạch IPM. Fan Quạt

Mã lỗi: Er - 15

- Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng của nhiệt độ tản nhiệt cổ động

Mã lỗi: Er - 10

- Giải thích và kiểm tra điểm = BLCD nén bắt đầu lỗi Comp. PCB, Comp wire PCB, Comp dây

Mã lỗi: Er - E6

- Giải thích và kiểm tra điểm = deice temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 31

- Kiểm tra điểm = ngoài trời nhiệt độ Giải thích và cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 32

- Giải thích và kiểm tra điểm = xả temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 33

- Giải thích và kiểm tra điểm = xả temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 17

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi từ 2 micom trên PCB ngoài trời

Mã lỗi: Er - 36

- Giải thích và kiểm tra điểm = hiện tại cảm biến lỗi PCB - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 37

- Giải thích và kiểm tra điểm = tản nhiệt, cảm biến nhiệt độ lỗi PCB - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 38

- Giải thích và kiểm tra điểm = Điện áp cảm biến lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Inverter Unit Đơn vị Inverter

Mã lỗi:  E1 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (trong nhà máy không thể nhận được dữ liệu) - Kiểm tra dây cáp

Mã lỗi: E1 02

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (ngoài trời đơn vị không thể giao tiếp) - Kiểm tra địa chỉ

Mã lỗi: E1 21

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh cảm biến nhiệt độ phòng lỗi (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E1 22

- Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - thiết bị bốc hơi ống do lỗi cảm biến (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E1 23

- Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - thiết bị bốc hơi ống ra lỗi cảm biến (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E1 28

- Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - trong ống bay hơi cảm biến tách

Mã lỗi: E1 30

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh trao đổi nhiệt trong và ngoài bộ cảm biến nhiệt độ tách

Mã lỗi: E1 54

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh quạt hỏng

Mã lỗi: E1 61

- Giải thích và kiểm tra điểm = Nhiều hơn 2 đơn vị trong nhà mát mẻ và nhiệt đồng thời

Mã lỗi: E1 62

- Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi

Mã lỗi: E1 63

- Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn cài đặt mã lỗi

Mã lỗi: E1 85

- Giải thích và kiểm tra điểm = cáp bỏ lỡ dây

Mã lỗi: E2 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = Số lượng đơn vị trong nhà không phù hợp

Mã lỗi: E2 02

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (ngoài trời không thể nhận được dữ liệu)

Mã lỗi: E2 03

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi giữa hai bộ vi điều khiển trên PCB ngoài trời

Mã lỗi: E2 21

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời nhiệt độ cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E2 37

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngưng cảm biến nhiệt độ lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E2 46

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngưng nhiệt độ cảm biến tách

Mã lỗi: E2 51

- Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E2 59

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị lỗi

Mã lỗi: E2 60

-  Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E2 61

- Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến tách

Mã lỗi: E3 20

-  Giải thích và kiểm tra điểm = nén OLP cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E4 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh trao đổi nhiệt và ngừng máy nén lạnh (nhiệt độ)

Mã lỗi: E4 04

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị quá tải và ngừng máy nén (kiểm soát bảo vệ chế độ sưởi ấm)

Mã lỗi: E4 16

- Giải thích và kiểm tra đơn vị điểm = ngoài trời nhiệt độ cao và ngừng xả nén (nhiệt độ)

Mã lỗi: E4 19

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị EEV mở lỗi (tự chẩn đoán) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Dieu hoa, dieu hoa dakin, dieu hoa sumikura, dieu hoa panasonic, sua chua dieu hoa, sua dieu hoa, bao duong dieu hoa, lap dat dieu hoa, lap dieu hoa, dieu hoa funiki